Learning Management System – LMS là gì?

 • Hệ thống quản lý học trực tuyến (Learning Management System – LMS) là hệ quản trị đào tạo trên nền tảng đám mây dành cho doanh nghiệp, tổ chức.
 • LMS cho phép quản lý, lưu trữ và cung cấp các khoá học, theo dõi, đánh giá, báo cáo toàn bộ tiến trình về người dạy, người học và các khoá học trên hệ thống

Vai trò người dạy và người học

 • Nhà sản xuất có nhiệm vụ tạo nội dung các khóa học, tạo các bài test, bài thi… để đưa lên hệ thống.
 • Người dạy có nhiệm vụ thực thi kế hoạch đã được tạo và có hệ thống theo dõi đánh giá.
 • Người học sẽ nhận các bài học, các bài thi, bài test và có nhiệm vụ hoàn thành trong thời gian được giao.
 • Kết quả của người học được hệ thống ghi nhận, xếp loại

Các lợi ích nổi bật

 

Nền tảng công nghệ

 • Hệ thống phát triển dựa trên nền tảng mã nguồn mở Sakai, viết bằng ngôn ngữ Java.
 • Hổ trợ đa ngôn ngữ và hỗ trợ tiếng Việt (bảng mã Unicode)
 • Tương thích trên các thiết bị Máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại di động
Tìm hiểu ngay
 

Khả năng tùy biến cao

 • Dễ tạo các báo cáo học tập theo nhu cầu
 • Kết xuất dữ liệu ra môi trường khác dưới định dạng chuẩn XML.
 • Tuân thủ chuẩn eLearning như (SCORM, IMS, IEEE…)
 • Import dữ liệu bài Test từ Excel, XML, text…
 

An ninh hệ thống

 • Áp dụng nhiều mức bảo mật khác nhau
 • Cho phép phân quyền đến từng người sử dụng khác nhau
 • Mật khẩu được mã hóa an toàn
 

Tính năng nổi bật khác

Học tập

Đào tạo theo chức danh, kế hoạch, mục tiêu cá nhân

Đánh giá trong đào tạo: đánh giá học viên; đánh giá giảng viên; đánh giá tổ chức khóa học…

Quản lý khóa học

Lập và quản lý kế hoạch đào tạo

Lập kế hoạch đào tạo

Quản lý kế hoạch đào tạo

Quản lý các chương trình đào tạo

Thi – Kiểm tra

Tổ chức thi: Thi chính thức; thi thử; thi ôn luyện

Thi và giám sát thi

Chấm thi và lên điểm

Quản lý ngân hàng đề thi

 
 

Các dạng bài Test

 • Multiple Choice: Chọn một hoặc nhiều câu trả lời
 • Servey: Thăm dò ý kiến
 • Short Answer/Essay: Bài tiểu luận ngắn.
 • Fill in the Blank: Điền vào chỗ trống.
 • Numeric Response: Câu trả lời dạng số.
 • Matching: Câu hỏi dạng nối hai cột.
 • True False: Chọn lựa đúng hoặc sai
 • Audio Recording: Trả lời bằng cách ghi âm
 • File Upload: Câu trả lời là tệp tin đính kèm.
 • Copy from Question Pool: Chọn các câu hỏi có sẵn từ ngân hàng câu hỏi.

Bộ công cụ giao tiếp giảng viên và sinh viên

 • Công cụ thông báo.
 • Tương tác, hỏi đáp và trao đổi tài liệu
 • Schedule – Lịch công tác.
 • Sự kiện từ trang khác
 

Thư viện

 • Thư viện bài giảng
 • Thư viện tài liệu
 • Thư viện chương trình đào tạo

Giảng dạy trực tuyến Realtime

 • Quản lý lịch dạy trực tuyến
 • Thiết lập các đối tượng tham dự; thông báo tới các đối tượng qua SMS, Email…
 • Chuẩn bị tài nguyên cho buổi dậy trực tuyến
 • Dậy học trực tuyến bằng webcam, micro, bảng trắng, chia sẻ màn hình…
 • Ghi và xem lại lịch dạy trực tuyến

Quản trị, báo cáo

 • Giám sát: Ghi lại hành vi người dùng
 • Quản lý người dùng
 • Phân quyền hệ thống
 • Báo cáo thống kê
 • Theo dõi đánh giá và phân tích

Đánh giá sau đào tạo

 • Học viên tự đánh giá nhận xét
 • Người quản lý trực tiếp nhận xét đánh giá
 • Giảng viên đánh giá
 • Lãnh đạo đánh giá